fbpx
logo

Ultra Facial Cream          Hya Collagen Coconut Oil Facial Serum        Coconut Oil Collagen Hya Vitamin E Facial Cream

นโยบายการคืนสินค้า

เราหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ แต่หากคุณมีความจำนงในการคืนผลิตภัณฑ์ คุณสามารถแจ้งความประสงค์ และคืนได้โดยที่ผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพเดิม
เพื่อรับคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่รับสินค้า และกรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ คุณได้รับผลิตภัณฑ์

ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะได้พบกับรายละเอียดของการสั่งซื้อของคุณ กรุณาตรวจสอบถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรง กับสินค้าที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่ฝ่ายบริการลูกค้า 076-410605

ในกรณีที่คุณส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้า หรือการส่งมอบ ไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง คุณจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า เราขอแนะนำ ให้ส่งคืนโดยมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีลายเซ็น และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวน (และต้องขออภัยที่เราสามารถคืนเงินได้เฉพาะ มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อแต่ไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งค่ะ) ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ ได้รับแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าของคุณ และเมื่อทางบริษัทได้รับคืนสินค้าในสภาพที่ สมบูรณ์จากคุณเรียบร้องแล้ว ในระยะเวลาภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า

โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้ ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่มีการคืนเงิน และจะจัดส่งคืนสินค้าให้คุณ โดยที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 28 วัน นับจากวันที่บริษัทแจ้งเตือนคุณ

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้เท่านั้น
เว็บไซต์ www.avautis.com
เฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/avautisno1
ไลน์ออฟิเชียล @avautis
ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร
หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในการสั่งซื้อ เรายืนดีที่จะรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า หากคุณต้องการคืนสินค้าโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้
หากท่านประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่านช่องทางที่กล่าวไว้ข้างต้น กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไข การเปลี่ยน และคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1
แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า
กรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 076-410605 (วันจันทร์ถึงศุกร์ 10:00 น.-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ และติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการคืนสินค้า
พร้อมนัดวัน และเวลารับของคืนจากท่าน

ขั้นตอนที่ 3
การส่งคืนสินค้า
กรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง และเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากท่านกลับเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการ เรื่องการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนการคืนเงิน
ทางเราจะคืนเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านแจ้งไว้เท่านั้น โดยการดำเนินการเรื่องการคืนเงินจะใช้เวลา 7-14 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืนแล้ว (ในที่นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร) และทางเราจะส่งอีเมลแจ้งท่านเมื่อดำเนินการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว

ขออภัยค่ะ บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งได้ ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อเราทันทีเพื่อช่วยเหลือ เพื่อทางเราจะดำเนินการขอคืนสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ

*ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร